Szakmai könyvtáram

 1. Lifelong Learning Programme    3db
 2. Civil példatár   2db  Falugondnokok Duna–Tisza Közi Egyesülete
 3. Deák Istvánné-Kiresné Vincze Ilona-Zámbó Béláné: Nagy barkácskönyv
 4. Dr. Neil Nedley: Döntő bizonyíték
 5. Szociális Almanach 1999 Szociális Ellátást Biztosító és Bentlakásos Intézmények
 6. Szaktanácsadásról mindenkinek
 7. Képzés jegyzetek:Munkaerő piaci ismeretek nyújtása segítő foglalkozásúaknak
 8. Devecsery László: Szalmaország csodái
 9. Évelő 20 éves a Margaréta otthon
 10. Hit és Erkölcs avagy mit mond a Biblia
 11. Tótfalusi István: Kis magyar nyelvklinika
 12. Nap naptár: Mi történt ma a nagyvilágban
 13. Dr. Éder Mária: Aki cigányútra ment
 14. A polgári törvénykönyv magyarázata V. kötet Öröklési jog
 15. Regiszter 2004 Értelmi és halmozottan sérült emberekkel foglalkozó állami, önkormányzati, egyházi intézmények és civil szervezetek gyűjteménye
 16. A polgári törvénykönyv magyarázata I.kötet A személyek jogai
 17. A polgári törvénykönyv magyarázata II. kötet Dologi jog
 18. Ágasegyháza 2000
 19. Alföldi falugondoki kalendárium 2007
 20. Homokhátsági füzetek XIII. 2006
 21. Homokhátsági füzetek IV. 2002
 22. Falugondnokság: Vidékfejlesztés szelíd módszere
 23. Gabriel Garcia Marquez: Tizenkét vándor novella
 24. Gabriel Garcia Marquez: Egy hajótörött története
 25. Megyei tükör – Baranyától Zaláig, Félszáz történet a magyar vidékről 2005
 26. Deviencia, emberi jogok, garanciák
 27. Szociális segítő – Időskorúk Sáhó Erzsébet, Lukács R. Zsuzsanna írásai
 28. Testvértelepülések
 29. Gondozási ismeretek – Szociális gondozó és ápoló szakképzés tankönyve
 30. Civil együttműködés Kemény Bertalan emlékére
 31. Segítő kapcsolat – Szociális gondozó és ápoló szakképzés tankönyve
 32. Szabó Lajos: Szociális esetmunka
 33. A szociális munka gyakorlata Mentálhigiénia
 34. Lovas Zsuzsa – Herczog Mária: Mediáció avagy fájdalommentes konfliktuskezelés
 35. Füredi János, Németh Attila,Tariska Péter: A pszichiátria magyar kézikönyve
 36. Kézikönyv szociális munkásoknak
 37. Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához
 38. Szociális munka elmélete szociális gondozó és ápoló szakképzés tankönyve
 39. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába
 40. Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson, Edward E. Smith, Daryl J. Bem: Pszichológia
 41. Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika és társadalom
 42. A jóléti állam
 43. A szociális munka elmélete és gyakorlata 2. kötet Szociális munka egyénekkel és családokkal – esetmunka
 44. A szociális munka elmélete és gyakorlata 3. kötet Közösségi szociális munka
 45. A szociális munka elmélete és gyakorlata 1. kötet Általánops szociális munka
 46. Bárány Ferenc: Szociálpolitikai ismeretek egészségfejlesztés mentálhigiéné
 47. Verena Kast: A gyász Egy lelki folyamat stádiumai és erélyei
 48. Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai
 49. Farkas Kornélia: A szociális igazgatás jogi alapkérdései I.
 50. Fülöp Viktória: A szociális igazgatás jogi alapkérdései II.
 51. Gill Gorell Barnes: Családterápia és gondozás, alapvető ismeretek a családokról és a családterápiáról
 52. Robert Sherman és Norman Fredman – strukturális technikák a pár- és családterápiában
 53. Dr. Tinger László: A gyógyító beszélgetés
 54. Vas Gabriella: Szakdolgozat – A szociális munka, mint mentőkapocs
 55. Tételek 1 -25   (+14-es tétel)
 56. A munka törvénykönyvéről 1992.évi XXII. törvény
 57. Az államigazgatási eljárás általános szabályairól 1957.évi IV. törvény
 58. Dr. Bárány Ferenc:Fejezetek a szociálpolitika nemzetközi történetéből
 59. Vígh József: Kriminológiai alapismeretek
 60. 1993.évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 61. Szociológia szigorlati tételek 2004
 62. Szociális jog I. tanulási segédlet a JOGNO401E kurzushoz
 63. Pszichiátria
 64. Jogi ismeretek Kézirat
 65. KKK, Képzési program, Szociális gondozó és ápoló – szakmai vizsga zárt tételsora
 66. Szociális munka elmélete: Szociális gondozó és ápoló szakképzés tankönyve
 67. Segédanyag, szemelvénygyűjtemény a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz
 68. A hajléktalan emberek a kutatások tükrében
 69. Bagyinszki Zoltánné, Kovács Ibolya, Péntek Beáta: Idősek szociális ellátása
 70. Iván László dr. : Ne féljünk az öregedéstől
 71. Gosztonyi Géza: A szociális munka szótára
 72. Családpolitikai füzetek: Időskorúak önismerete  2 db
 73. Szuicidológia: Krízistervenció és a segítők mentálhigiénéjé  2 db
 74. Jen Szczepanszki: Szociológia története
 75. dr. Katonáné dr. Pehr Erika: Módszertani füzet
 76. Robert Sherman és Norman Fredman: Strukturális technikák a pár és családterápiára
 77. Ferge Zsuzsa,Gara Judit, Horváth Ágota: A szegénységgel és a többoldalúan hátrányos helyzettel kapcsolatos mai nyugati nézetek
 78. Fernand Brandel: A mindennapi élet struktúrái: a lehetséges és a lehetetlen
 79. Robert Castel: A szociális kérdés alakváltozásai
 80. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium: Foglalkoztatás, közmunka, programok
 81. Gönczöl,Korinek, Lévai: Kriminológiai ismeretek bűnözés bűnözéskontroll
 82. Kőnig Éva: Közgazdasági alapismeretek és jóléti8 újraelosztás
 83. Ferge Zsuzsa: A magyar segélyezési rendszer reformja
 84. Spéder Zsolt: Ikertestvérek – A szegénység arcai a mai Magyarországon
 85. Andorka Rudolf – Spéder Zsolt: A szegénység Magyarországon 1992-1995
 86. Graham Room: A szegénység legújabb trendjei
 87. Temesváry Beáta: Szuicidológia-krízisintervenció és a segítők mentálhigiénéje
 88. Központi Statisztikai Hivatal: Társadalom statisztika; Tesztlapok
 89. Golnhofer Erzsébet: Az esettanulmány
 90. Evan George,Chris Iveson, Harvey Rather:Megoldásköpontú terápia – a de Shazer-modell
 91. Kolosi Tamás:A terhes babapiskóta
 92. Szociális Közlöny:1993. Évi III.törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben)
 93. Hegedűs Andrea: Családi jog
 94. Péterfy Ferenc: A közösségfejlesztés meghatározásai
 95. Csoportvezetés Ágoston Magdolnától
 96. 1992. évi XXIII. tv.köztisztviselők jogállásáról
 97. Az emberi megismerés és a tudomány
 98. Peter Lüssi:A rendszerszemléletű szociálismunka gyakorlati tankönyve
 99. Pártfogó felügyelői tevékenységre vonatkozó ügymenetmodell és iratminták tára 2004
 100. Lakner Zoltán: Gyermekbántalmazás I.-II.
 101. A szociális munka elmélete és gyakorlata 4. kötet szociális munka csoportokkal
 102. Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek
 103. LABORA BT. Szemelvények, házi jegyzetek: Szociálpolitika
 104. Dr. Teleki Béla: Szociális esetek kezelése
 105. Luis van Kessel és Dinie Haan: A szupervízió célja, Az integratív szakmai működés elérése
 106. Az új jobboldal és a jóléti államigazgatási
 107. Dr. Szilárd János: Pszichiátria
 108. Peter Flora: Növekedés a határokig
 109. Elliot Aronson: Kommunikáció az érzékenységet fejlesztő csoportokban
 110. Budai Béla: Az öngyilkosság
 111. Böszörményi Ede: Az öngyilkosságok múltja és jelene
 112. Dr. Szabó Lajos: A szociális munka kialakuláősa és elméleti hátterei
 113. 1997. évi LXXXIII. tv. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, Terhességi gyermekágyi segélyezési
 114. Elliot Aronson: A társas lény, A vonzalom miért kedvelik egymást az emberek
 115. A politikai szocializáció kezdetei
 116. Leonard Hayflyck: Az öregedés titkai
 117. Központi Statisztikai Hivatal: Demográfia 1996
 118. Hegyesi Gábor – Orsós Éva: Bevezetés a helyi szükségletek és források megismerésének módszertanába
 119. MTA Szociológiai Kutató Intézet: Szociálpolitikai értesítő
 120. Kiegészítés a közigazgatási alapvizsga c. tankönyv átdolgozott kiadásához
 121. Módszertani füzet: Gyermekjólét, gyermekbántalmazás
 122. 1998. évi LXXXIV. tv. - A családok támogatásáról, egységes szerkezet, Családi pótlék
 123. 1997. évi XXXI.tv. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
 124. 1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 125. Pikó Bettina: A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban
 126. Iván László dr.: Ne féljünk az öregedéstől
 127. Útmutató a szakdolgozat készítéshez
 128. Kanizsai Sándorné: Házi dolgozat (szociális gondozó és ápoló)
 129. Zengő Tiborné: Házi dolgozat
 130. Jakabné Szomor Andrea: Házi dolgozat
 131. Csőszné Farkas Henrietta: Házi dolgozat
 132. Bóniné Horváth Ildikó: Házi dolgozat
 133. Vas Gabriella: Házi dolgozat (Közösségi szociális munka)
 134. Vas Gabriella: Házi dolgozat (Bevezetés a családterápiába)
 135. Vas Gabriella: Házi dolgozat (Bevezetés a családterápiába)
 136. Vas Gabriella: Házi dolgozat
 137. Vas Gabriella: Házi dolgozat (A deviáns magatartás szociológiája)
 138. Idősgondozó Szolgálat bemutatása
 139. Tóth Attiláné, Vas Gabriella: Beszámoló – Kisebbségpolitika
 140. Vas Gabriella: Házi dolgozat – Gyakorlat – feldolgozó szeminárium IV.
 141. 1952.évi IV. tv. Családjogi törvénykönyvKiss Barnabás: Az egyenlő bánásmód elvének és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának jogi szabályozása
 142. 2003. évi CXXV. tv. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
 143. Cseh-Szombathy László: Családszociológiai problémák és módszerek
 144. Nagy Ildikó, Pongrácz Tiborné, Tóth István György: Szerepváltozások; Jelentés a nők és férfiak helyzetéről
 145. Losonczi Ágnes: Az életmód az időben, a tárgyakban és az értékekben
 146. Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság: Öngyilkossági kísérletek Bács-Kiskun megyében 1984-1996
 147. Lege Artis Medicinae: Új magyar orvosi hírmondó
 148. Csaba Iván – Tóth István György:A jóléti állam politikai gazdaságtana
 149. Gyáni Gábor: A szociálpolitika múltja Magyarországon
 150. Csizmadia Andor: A szociális gondoskodás változásai Magyarországon
 151. Mihalics Vid: A beveridge-terv
 152. Pénzes Eszter: Segítők segítése
 153. Gubacsi László dr.: Öngyilkossági kísérletek Bács-Kiskun megyében (1984-1996)
 154. Szociális munka praxis elméletek
 155. Tanulási módszerek
 156. Somorjai Ildikó: Amivel még nem számolnak
 157. Dr. Ónody Sarolta, Bálintné Dr. Dancsó Mária: Segítő kapcsolat, Segítő beszélgetés
 158. Insoo Kim Berg: Konzultáció sokproblémás családokkal
 159. H. Faber és E. van der Schoot nyomán: A segítő beszélgetés   2 db
 160. Erdős Kamill: A Békés megyei cigányok
 161. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Programiroda: Cigánynak lenni Magyarországon
 162. Forray R. Katalin: A kisebbségi oktatáspolitikáról
 163. 1993.évi LXXVII. törvény nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
 164. Vizsgakérdések -Tételek
 165. Charles Zastrow: Mit tegyünk, hogy a szociális munka élvezetes hivatás legyen?
 166. Magyar öngyilkossági helyzet
 167. Somlai Péter: Triádok, közvetítők, koalíciók
 168. Mi a fogyatékosság?
 169. Az előítélet
 170. R. Skynner: A családot rendszerként tételező irányzatok
 171. Ónody Sarolta: Kiégési tünetek keletkezése és megoldási lehetőségei
 172. A hátralélok kialakulásának okai és szerkezete
 173. Az öregedés fogalma
 174. Talyigás Katalin: Változásmenedzselés a szociális munkában
 175. Győri Péter, Tausz Katalin: Döntési kérdések a díjhátralék probléma önkormányzati kezelése során
 176. Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor: Értékrendszereink
 177. Szamuely László: A jóléti állam ma
 178. A csoport megtervezése és elindítása
 179. A szociális beruházás állama
 180. Papp Zsolt: A „jóléti állam” problémái szociológiai nézőpontból
 181. Peter Flora: Növekedés a határokig
 182. A viselkedéslélektani irányzat
 183. Pikk Katalin: VII. fejezet 1972-1990 A szociális munka újraéledése
 184. Bill Jordan: „Kemény szeretet” - Szociális munka, társadalmi kirekesztés és a „harmadik út”
 185. Kozma Judit: Szociális diagnózis
 186. Hegyesi Gábor, Kozma Judit: A szociális munka – áttekintés
 187. Dr. Török Judit: Közösségi egészségügyi rendszerek
 188. Andorka Rudolf: Szegénység Magyarországon
 189. Kriminológia
 190. Szociális munka gyermekekkel
 191. Vizsgalap
 192. Adósságkezelési tanácsadás módszerei
 193. Szociális támogatások
 194. Vas Gabriella: Vezetéselmélet
 195. Családterápia a család nélkül: Egy rendszerszemléletű gyakorlat vázlata
 196. Az egyházak karitatív és szociálpolitikai tevékenysége 1945-ig
 197. Közgazdaságtan
 198. Történeti életmód – modellek
 199. SZML 0600 Szociális munka praxiselméletek
 200. Jog, önkormányzati
 201. Diszkrimináció
 202. Európa tanácsadásAltruizmus, segítő szindróma érett segítő-identitás
 203. Segítő foglalkozások kockázatai – Helfer szindroma és Burnout jelenség
 204. Eco-map és genogram