Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon

SZTE Egészségügyi Főiskolai Kar

Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

 

 

Beszámoló

 

 

 

Tárgy: Szociális munka gyakorlata VI

 

Előadó :   Orovecné Bodor Piroska

 

Tereptanár: Osgyániné Murár Erika

 

Készítette: Vas Gabriella

 

Kelt: 2005-10-14

 

A gyakorlat helyszíne: Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon

2730 Albertirsa, Dózsa Gy. út 7

 

A gyakorlat célja:

- megismerni az adott gyakorló intézmény helyét, szerepét, feladatait a szociális ellátó rendszerben, valamint az intézmény működésének módját;

- megismerni a gyakorló intézményben alkalmazott beavatkozási módszereket, valamint ezek adminisztrációját;

- az esetmunkában való részvétellel, a teljes folyamat áttekintésével fejlődjenek a krízis- és problémamegoldó modellek gyakorlati alkalmazásához szükséges készségeim.

 

A gyakorlati helyszín kiválasztásának szempontjai:

A gyakorlati hely kiválasztása tudatosan történt. Szociális szférában szociális munkát végző szakemberként és öt éve folyamatosan a szociális szakmát tanulva minden az önkormányzat vagy az állam által működtetett helyi szociális intézménynél látogatást tettem gyakorlatos hallgatóként.

A mostani gyakorlati kötelezettségemnek eleget téve ragadtam meg az alkalmat, hogy egy másik településen működő egyház által működtetett szociális intézményi rendszerbe betekinthessek, és tapasztalatokat szerezzek esetleg összehasonlítási alapot képezzek az általam ismert állami fenntartású intézményekkel szemben.

A kiválasztott intézmény komplex, többfunkciós intézmény, így nemcsak az egyes alapellátásokban , vagy szakellátásokban előforduló esetekkel találkozhattam, hanem megtapasztalhattam a párhuzamos munka és szoros kapcsolattartás előnyeit is, melyekre eddigi munkám során nem volt lehetőségem.

A gyakorlati idő alatt kitűnő lehetőségem volt belelátni a társ intézményekkel való kapcsolattartás folyamatába és a közös problémamegoldásba is, mely pozitív képet ad a helyi szociális munkáról.

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény rövid bemutatása:

Alapítvány által működtetett intézmény

Az intézmény alapítója: Magyarországi Evangélikus Egyház

Az alapítvány alapításának időpontja: 1942

Elnevezése: Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon

Székhelye: 2730 Albertirsa, Dózsa Gy. út 7

Az intézmény működési területe: Elsősorban Albertirsa, de Magyarország egész területe

Az intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma: 52 fő

Az intézmény tevékenysége: TEOR. 85.31 Szociális ellátás szállásnyújtással

Az intézmény feladatai:

Az intézmény térítési díj ellenében biztosítja az alábbi folyamatos és teljes körű ellátást:

-          étkezés,

-          egészségügyi ellátás,

-          ápolás,

-          gondozás,

-          mentálhigiénés ellátás,

-          ruházat, textília biztosítás,

-          érték és vagyonmegőrzés,

-          elhunytakkal kapcsolatos teendők.

Étkeztetés: az étkeztetést az intézmény a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtja, a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével.

Az intézmény az ellátottak étkeztetése keretében legalább napi négyszeri étkeztetést – ebből legalább egy alkalommal meleg ételt – biztosít.

Egészségügyi ellátás:

Az intézmény az egészségügyi ellátás keretében biztosítja:

-          egészségmegőrzését szolgáló felvilágosítást

-          rendszeres orvosi felügyeletet, ezen belül

-          ellátás igénybe  vevőegészségi állapotának folyamatos ellenőrzését,

-          az egészségügyi tanácsadást

-          a szűrést

-          az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzését és

-          ha az intézmény keretein belül megoldható-, gyógykezelését,

-          szükség szerinti ápolását,

-          szakorvosi ellátáshoz való hozzájárulást,

-          kórházi kezeléshez való hozzájárulást,

-          gyógyszerellátást, az ellátott térítése ellenében,

-          gyógyászati segédeszközeinek biztosítását.

Ápolás: