Mi a segítség?

 

Mi a segítség?

„ Az ember válaszcselekvése

bajba jutott embertársának szótlan,

vagy szóbeli felhívására, hogy azt

szorongatott helyzetéből kijuttassa.”

V. von Gebsattel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esettanulmány

 

Készítette:                       Vas  Gabriella

Szociális gondozó és szervező szakos hallgató

 

Bevezető

 

 

A szociális munka – a szociális munkás és a kliens , azaz ügyfél között kiépülő segítő

 

kapcsolat- az emberi történelemmel egyidős. Szakmává azonban csak a polgári társadalomban

 

vált.

 

A szenvedő embernek felajánlott segítség története  a biblikus időkig vezethető vissza.

 

Maga  a „szociális munka”  meghatározás azonban alig százéves. A  múlt század  utolsó

 

harmadában alakult ki az a segítő tevékenység , amelyet már szociális munkának hívtak.

 

1917-ben íródott Mary Richmond Szociális diagnózis című könyve Amerikában , amely a

 

szociális esetkezelés módszerének alapművévé vált. A szociális esetkezelés mintegy ötven

 

évig uralkodó munkaformája lett a szociális munkának.

 

A szociális munkás tevékenysége központjában a bajba jutott egyén állt és áll a mai napig is,

 

akinek problémáit meg kellett/ kell értenie, értelmeznie kellett/kell.

 

A szociális munkát irányító elméletek közül a krízisintervenció gyakorlata- a gyors

 

beavatkozás válsághelyzetben-arra hívja fel a figyelmet, hogy nemcsak a kliensnek kell

 

segíteni, hanem a kialakult helyzetért felelős környezetben is változást kell elérni. Így a

 

szociális munka célja ekkor már  nemcsak az egyénnek és családjának nyújtott támogatás lett,

 

hanem az őt körülvevő szűkebb társadalmi környezet megváltoztatása is .

 

A szakma ma is ezt a filozófiát vallja.

 

Az egyéni esetkezelés mellett megjelent a csoportmunka és a közösségszervezés.

 

A szociális munkásnak tevékenysége során – mivel nehezebbnél nehezebb problémákkal

 

találja szembe magát-előzetesen át kell gondolnia minden lépését azok várható

 

következményeivel együtt. Ezért munkáját folytonos mérlegelés és indoklás kíséri:

 

tudatosítania kell magában is , mit miért tesz, és miért nem. Ezért a szociális munkástól

 

minden esetben munkájának tudatos elemzését kívánja meg a szakma.

 

Esettanulmány

 

 

Egyéni esetmunka általános rendszere, a problémamegoldó modell, mely alkalmazható más

 

szociális munkaformához is.

 

Egy konkrét eset , másként egy konkrét probléma:

 

Jelzés érkezik, hogy X város tanyavilágában él  R Mihály ( kitalált név ) 76 éves ,egyedülálló

 

férfi nagyon rossz szociális körülmények között. A bejelentő még azt is jelzi ,hogy  a bácsit

 

már egy hónapja nem látták az ágyból felkelni és nagy valószínűséggel járásképtelen is és

 

ezért kéri a segítséget.

 

A jelzésre reagálva azonnal kimentünk és megkerestük a bácsit. Döbbenten vettük tudomásul,

 

hogy a bejelentés valós volt és X város Y dűlő z szám alatt tényleg nagyon rossz körülmények

 

között él R Mihály aki valójában nem tud fölkelni az ágyból már több mint egy hónapja,

 

egyedül él nincsen családja , fűtése, vize, élelmiszere, ruhája vagyis valójában semmije és

 

senkije de még a tanya is amiben jelenleg lakik egyik volt ismerőséé aki meghalt. De maga a

 

tanya is rettenetes állapotban van, nád teteje több helyen be van szakadva , az ajtók ablakok

 

helye nylon darabokkal van pótolva , a falak derékmagasságig vizesek vagyis életveszélyes.

 

A fentiekben leírtak láttán azonnal megpróbáltunk kapcsolatot teremteni a bácsival aki

 

elmondása szerint már nagyon várta ,hogy valaki rátaláljon és elmesélte a problémáit, hogy

 

nem tud felkelni mert fáj a lába, nem érzi a jobb oldalát és stb. Elmondása szerint úgy ítéltem

 

meg a helyzetet, hogy mindenféle képen  fel kell venni a háziorvossal  a kapcsolatot.

 

A háziorvossal való kapcsolatfelvétel után  Mihály bácsi bekerült a megyei korházba.

 

Miután a korházban sikerült a bácsit felerősíteni és a fekvéstől kialakult felfekvéseket

 

kikezelni annak ellenére, hogy a szociális nővérrel tudattuk a bácsi otthoni körülményeit a

 

korházból elbocsátották.

 

Ekkor kezdődött csak igazán a szociális gondozók fő feladata, ugyanis a nagy kérdés először

 

-2-

is az volt ,hogy -hova is vigyük a bácsit? – hisz a lakásának nevezett tanya egy ilyen ember

 

számára teljesen alkalmatlan- de mivel hiába mentem a szociális otthon igazgatójához , a

 

korházban dolgozó szociális nővérhez segítségért helyhiány miatt mindenhol akadályokba

 

ütköztem így a  bácsi ellátása teljes egészében a Gondozási Központra maradt.

 

Mivel így kész tények elé lettünk állítva nem maradt más hátra mint ,hogy emberi

 

tartózkodásra alkalmassá tegyük a bácsi tanyáját. Itt lépet életbe a team munka . A

 

kolléganőkkel közösen rövid időn belül a lehetőségekhez képest kitakarítottunk és vittünk új

 

ágyneműt, ruhákat stb. így vártuk haza a bácsit ,akit rövid  időn belül meg is hozott a mentő.

 

Ettől a perctől kezdve a G.Központ gondozásba vette ( vagyis megtörtént írásban is a

 

szerződéskötés), és ezáltal az alapellátásokban részesíti. Ezen ellátás keretein belül intézzük a

 

hivatalos ügyeit, a gyógyszerkiíratást, orvossal való kapcsolattartást ,a napi étkeztetést, a

 

tisztálkodás lehetőségeit biztosítjuk( a fürdést a G.Központ épületében tudjuk csak biztosítani

 

mivel a tanyán nincs víz és az iváshoz szükséges vízmennyiséget is kannákban szállítjuk ki a

 

bácsinak) és intézzük a különböző ügyes bajos dolgait.

 

Mivel a bácsi maximálisan elfogadja a gondozónőket és szeret bejárni az intézményben még

 

az Idősek Klubjában való beiratkozása is felmerült, ezzel is segítve a bácsi társas

 

kapcsolatainak kialakítását.

 

Újabb  problémaként merült fel , hogy a G.Központ csak hétközbe üzemel ezáltal a bácsi

 

hétvégi ellátásáról  valamilyen más formában kellett gondoskodni. Mivel  már említettem,

 

hogy egyáltalán nincs a Mihály bácsinak családja és semmilyen hozzátartozója nem maradt

 

hátra csak a tanyaszomszéd aki a bejelentést is tette így ezt az egyetlen lehetőséget

 

kihasználva megkértem nem segítene –e  annyit , hogy a hétvégéken ránéz a bácsira.

 

Próbálkozásom sikeres volt így hétvégéken sem maradt a bécsi ellátatlanul.

 

Távlati célunkként a bácsi szociális otthonban való elhelyezését tűztük ki, amelynek

 

folyamatát már elindítottuk és írásban is beadtuk a felvételre szóló kérelmet, remélve ,hogy a

-3-

téli időszakra felvételt nyer mivel ezen évszak a szociális körülmények miatt súlyosan

 

veszélyezteti a kliens életét .

 

Igaz ,hogy magán a körülményeken segíteni még nem tudtunk de a kliens fizikai és lelki

 

állapotát stabilizáltuk és biztos hátteret nyújtunk szolgáltatásaink révén a szociális otthonba

 

való bekerüléséig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez az esettanulmány a személyes tapasztalatok alapján készült, irányadóként A szociális

 

segítő nyitánya című könyv szolgált.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Nincs egyetlen jó válasz, de bizonyos ,hogy

létezik rossz válasz-amikor teljesen

a szolgáltatókon múlik, milyen ellátást

nyújtanak,

és ezért milyen árat kérnek.”

( Abel-Smith)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:                                        Vas  Gabriella

Szociális gondozó és szervező szakos hallgató

 

 

 

 

 

 

 

 

Lajosmizse, 2002-05-22