Problémafeltáró interjú

 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

 

 

A gyakorlat célja: olyan ismeretek szerzése a szociális szféra mindennapos gyakorlatából, egy választható helyszínen, amelyek képet adnak az ott folyó munkáról, a megjelenő kliens problémáiról. A gyakorlat során az alábbiakról tájékozódtam.

 

A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,

-         a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszerzése,

-         a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,

-         a szabadidős programok szervezése,

-         a hivatalos ügyek intézésének segítése

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,

-a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,

-az 1997.évi.XXXI.tv.-ben meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:- családgondozás a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása,

-         a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a  gyermekelhelyezés, kapcsolattartás esetében,

-         az egészségügyi és a szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése,

-          javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésre, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására

 

Lajosmizsén 2912 fő 0-18 éves korú gyermek él. Óvodai ellátásban 300 fő részesül, az általános iskolai tanulók száma 1200 fő.

A gyermekjóléti szolgálat 2004. január 01-től október 15-ig 500 esetben került kapcsolatba gyermekekkel, illetve szüleikkel. Eközben 1005 alkalommal történt családlátogatás, amikor a szolgálat családgondozója otthonában kereste fel ügyfelét a személyes segítő kapcsolat kialakulása érdekében. A szolgálat feladatai leggyakrabban az intézményen kívül, elsősorban az ügyfelek lakásán, a különböző – a gyermekvédelmi rendszerhez tartozó- intézményekben végzi,

hiszen a problémamegoldó folyamat kritériuma a közvetlen, személyes kapcsolat.

A leggyakrabban felmerülő probléma a családok nehéz anyagi helyzetéből adódó családon belüli konfliktusok, valamint ennek következményeként a gyermekeket ellátó intézmények és a gyermekek szülei közötti konfliktusok.

 

A Gyermekjóléti szolgálat szakmai kapcsolatai:

  • jelzőrendszeri tagokkal ( védőnői szolgálat, háziorvosok, házi gyermekorvosok, oktatási- nevelési intézmények, rendőrség, egyházak)
  • Családsegítő szolgálat
  • az Önkormányzat jegyzője
  • Művelődési Ház és Könyvtár
  • Módszertani Intézet ( Kiskunfélegyháza)
  • karitatív szervezetek
  • Lakásotthon ( SOS Gyermekfalu keretében működtetett gyermekvédelmi intézmény)

 

A  Gyermekjóléti szolgálat 5 szakképzett dolgozóval működik. ( 3 fő családgondozó, 1 fő pszichológus, 1 fő fejlesztő pedagógus)

 

Ügyfélfogadási rendje: Hétfő:     13.00 –17.00 óráig

Szerda        8.00 – 12.00 óráig

Csütörtök 13.00 - 17.00 óráig

 

Problémafeltáró interjú

 

A kliens bemutatása

30 év körüli jól öltözött, ápolt, férjezett nő, két kiskorú gyerek édesanyja. Házassága megromlott, de együtt élnek igaz sok a veszekedés. Egy ilyen családi veszekedés kapcsán kerültek a gyermekjóléti szolgálathoz.

Az interjú előzményei:

Jelzés érkezett a rendőrségtől, miszerint október közepén kihívták őket egy családi veszekedéshez.  Mivel a szülők veszekedésénél jelen volt a két kiskorú gyermekük, az ügyet jelezték a lajosmizsei gyermekjóléti szolgálat felé, hogy vizsgáljuk meg fennáll-e a családban a gyermekek veszélyeztetettsége.

A jelzés vétele után mindkét szülőnek küldött a gyermekjóléti szolgálat behívót, külön - külön időpontra, nehogy a közöttük lévő esetleges feszültségek akadályozzák az eset objektív feltárását és az interjú menetét.

Először az édesanya jött be, a vele készült interjú melyet a tereptanár jelenlétében én mint gyakornok vezethettem a következő:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallgatói megjegyzések

Interjú menete

Tereptanári vélemény

Az édesanya pontosan megjelent a megbeszélés időpontjában.

A gyermekjóléti szolgálat vezetője fogadta majd az interjú szobába kísérte.  Bemutatkozás után engedélyt kért, hogy én mint gyakorlatos hallgató vezessem le az interjút.

A kliens engedélyezte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kérdés hallatán oldódni látszott a feszültség amivel bejött, de megjelent az arcán egy félelemmel keveredett dühösség amit a nonverbális jelek is tisztán mutattak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kis időre megáll a meséléssel és elgondolkozva néz maga elé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy pillanatig megáll a meséléssel és szomorúan néz maga elé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavartnak tűnik.

 

 

Egy kis időre megállt a beszélgetésben és lesütötte a fejét mintha még most is szégyellné, hogy ittasan látták a férjét a munkahelyén.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hölgy ( a kliens) itt szemlátomást zavarba jött, mintha mondani akart volna valami mást is erről a kapcsolatról, de mégsem tette.

 

Szomorú tekintete arról árulkodik, hogy nagyon bántja ez a dolog, de nem igazán akar még róla beszélni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szemlátomást megkönnyebbült, számomra nyilvánvaló, hogy valami bűntudatfélét érez, ezért tettem fel a kérdést kicsit sarkítottan, hogy szembesüljön és ezáltal megkönnyebbüljön.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kezével lemondóan legyint egyet, mintha beletörődött volna, hogy mindenért Őt okolják.

 

 

 

 

 

 

 

 

Elgondolkozva néz a távolba, kis szünetet tartva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallgató:

Jó napot kívánok!

Vas Gabriella vagyok,  III éve  szociális munkás  hallgató a szegedi főiskolán, és itt töltöm a gyakorlatomat.

Kliens:

Jó napot kívánok.

Még nem voltam ilyen helyen. Most ezt a papírt kaptam a mai időponttal, hogy jöjjek ide be.

Hallgató:

Igen. A kolléganő küldte ezt az értesítést.

A rendőrség jelzett felénk, hogy ki kellett menniük Önökhöz, egy családi veszekedés kapcsán, és mivel jelen voltak ezen a veszekedésen a kiskorú gyermekeik is, meg kell vizsgálnunk, hogy van-e veszélyeztetettség.

Ezért kértük, hogy fáradjon be hozzánk.

Hogy történt az eset?

Kliens:

Én hívtam ki a rendőrséget, mert a férjem meg akart ütni.

Hátulról közelített, de bántani már nem tudott, mert a fiam ebben megakadályozta az apját, mégpedig oly módon, hogy fejbe vágta egy merőkanállal.

Hallgató:

Hány éves a fia?

Kliens:

16 éves lesz januárban.

Hallgató:

Mi történt azután, hogy a gyerek megütötte az apját?

Kliens:

Mindenki rettegett, hogy mi fog történni, állt a levegő. Úgy döntöttem ez már sok, ezt már nem tudom tolerálni és a telefonhoz rohantam és kihívtam a rendőrséget.

Nagyon hamar kiértek, igaz nem lakunk messze a rendőrségtől.

 

Hallgató:

Mi történt amikor kiértek a rendőrök? Hogyan fogadta ezt a helyzetet a férje?

Kliens:

Mivel ellenállt és agresszíven lépett fel velük szemben így megbilincselték és előállították.

Hallgató:

Máskor is előfordult már hasonló eset?

Kliens:

Előfordult régebben is, hogy vitatkoztunk, de ez idáig csak egy vagy két alkalommal ütött meg a férjem, de akkor sem erősen. Az is már több mint két éve történt.

Hallgató:

Milyen a kapcsolata a férjével?

Kliens:

Mostanában sokat vitatkozunk. A férjem egy céget vezet, ami jelentős mértékű vesztességgel működik. Ez engem is erősen érint, mivel papíron én vagyok a cég működéséért felelős személy. Ez talán mostanában megoldódik, mert a cég átalakul,

 

és tovább nem vagyok hajlandó vállalni a beltag pozícióját.

 

Az is lehet, hogy nem kellett volna Lajosmizsére jönnünk.

Hallgató:

Mikor költöztek Lajosmizsére?

Kliens:

Körülbelül  tíz évvel ezelőtt.

Először a férjem jött, ingázott Lajosmizse és Budapest között, mert kinevezték egy cég élére vezetőnek. Az ingázás azonban hosszú távon nem volt tartható, ezért vettünk itt egy házat. A ház a gyerekek nevén van, nekünk csak a haszonélvezeti jogunk van rajta. Azóta lakunk itt.

Hallgató:

A rendőrségi jelzésben szó esett az alkoholról.

Vannak ilyen jellegű problémáik?

Kliens:

Nekem nincsenek. A férjem azonban iszogat, mostanában egyre többet.

Hallgató:

Mikor kezdődött az alkoholizálás?

Kliens:

Körülbelül egy évvel ezelőtt, be is vonták a jogosítványát ittas vezetés miatt, de ezt megelőzően is volt, hogy iszogatott. Néha a munkahelyén is ittasan jelent meg, képzelheti, hogy mit szóltak a beosztottjai.

 

 

Úgy két éve vált mindennapossá, hogy iszik. Ha iszik mintha teljesen más ember lenne.

Hallgató:

Vádaskodik? Önt és a környezetét okolja a problémáért?

Kliens:

Pontosan. Pedig Ő az aki a problémát okozza.

Amikor ideköltöztünk, volt a cégnél egy hölgy alkalmazott. Vele sűrűn összejárogattak, és együtt eljártak iszogatni.

Talán volt más is köztük.

Hallgató:

Érez Ön ezzel szemben bűntudatot?

Kliens:

Hát igen, talán nem áltan eléggé mellette………nem tudom.

Hallgató:

Úgy gondolja, hogy Ön a felelős a férje italozásáért és kapcsolatáért ezzel a hölggyel?

Kliens:

Most, hogy mondja ……..végül is , érzek miatta némi bűntudatot, de, hogy én lennék a felelős, az biztos nem igaz.

Hallgató:

Mi történt két évvel ezelőtt, ami összefüggésbe hozható a sűrűsödő italozással?

Kliens:

Az illető hölgy elkerült a cégtől. Egyre több anyagi teher és felelősség hárult a férjemre.

 

Egyre feszültebb lett. A közös vacsoráknál már utóbb nem mertünk megszólalni, csak összenéztünk a gyerekeimmel.

Láttuk, hogy úgy remeg a férjem keze, hogy majdnem kiesett belőle a kanál.

Ez főleg az utóbbi időben fordult elő.

Rendszeresen vitázik, agresszíven viselkedik, kiabál, estére mindig részeg.

Hallgató:

Hibáztatja Önt a dolgok alakulásáért?

Kliens:

Már megszoktam, hogy mindennek én vagyok az oka. De úgy döntöttem el fogok költözni a gyerekekkel együtt a testvéremhez. Itt hagyom mert ezt nem bírom tovább, és a gyerekeknek sem hiányzik, meg nem tesz jót ez a sok veszekedés.

Hallgató:

Mit gondol ha elhagyja mi fog történni?

Kliens:

Hát az biztos, hogy utánunk fog jönni, fenyegetőzni fog , meg könyörögni.

 

Amíg ilyen nem megyek vissza hozzá. Pedig nem volt ilyen ember. Eredetileg nagyon kedves és figyelmes volt, igazi férfi…, no és okos is hisz diplomás ember, mérnök.

Hallgató:

Mindenféle képen át kell gondolni a dolgot minden oldalról. Felvesszük a kapcsolatot a férjével is.

 

A gyerekeknek jót tenne, ha el tudná hozni az intézmény pszichológusához, hogy kiderüljön, apjuk viselkedése milyen nyomot hagyott bennük.

Kliens:

Természetesen elhozom, nagyon szeretném én is ha rendeződne már valahogy ez a helyzet.

Hallgató:

Megbeszélem az időpontot és még ma értesítem, hogy mikor tudja fogadni a doktor úr a gyerekeket.

Kliens:

Nagyon szépen köszönöm a türelmét.

Viszont látásra.

Hallgató:

Viszont látásra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A határozott , tiszta egyenes tájékoztatás pozitív reakciót vált ki a feszült kliensből.

 

 

 

 

 

 

A kliens ahhoz képest, hogy milyen feszültten érkezett, olyan gyorsan megnyílt bár ezt a feszültséget egy bizonyos félelem váltotta fel, de a hallgató a nyugodt interjú vezetéssel és az érdeklődő magatartásával sikeresen feloldotta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitívum, hogy a klienssel mesélteti el, hogyan is látja a kapcsolatukat, és magát a problémát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A beszélgetés eredményes lefolyásához és a kliens megnyugtatásához, illetve az eredményességhez nagyon jól hozzájárult a hallgató türelmes magatartása, a megfelelő érdeklődés és az empátiás magatartás.

 

 

Összegzés:

A  rendőrségi jelzésre reagálva mindkét szülőt behívatták a gyermekjóléti szolgálathoz. A gyakorlat ideje alatt csak az anyával sikerült találkoznom. A beszélgetés megítélésem szerint jól sikerült, az anya közreműködőnek bizonyult, és ígéretet tett, hogy az intézményi pszichológussal is felveszi a kapcsolatot.

Az apa várhatóan egy későbbi időpontban keresi majd fel a gyermekjóléti szolgálatot.

 

 

 

Lajosmizse, 2004-10-26

 

Készítette: Vas Gabriella

III. éves általános szociális munkás hallgató